วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบเรื่องบรรยากาศ

แบบทดสอบเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไป.. จำนวน 10 ข้อ

วิชาวิทยาศาสตร์ ม 1..

เรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไป.. จำนวน 10 ข้อ

โดย คุณครูจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์..

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
บรรยากาศชั้นใดที่สะท้อนคลื่นวิทยุระบบ AM

   มีโซสเฟียร์

   สตราโตสเฟียร์

   ไอโอโนสเฟียร์

   เอกโซสเฟียร์


ข้อที่ 2)
ในการตั้งปัญหาของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการใดเป็นสำคัญ

   ทฤษฎี

   สมมติฐาน

   ข้อเท็จจริง

   การทดลอง


ข้อที่ 3)
แก๊สในข้อใดมีลักษณะไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงรวมตัวกับร่างกาย

   แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

   แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

   แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์


ข้อที่ 4)
อากาศจัดเป็นสารชนิดใด

   สารบริสุทธิ์

   สารประกอบ

   สารเนื้อผสม

   สารเนื้อเดียว


ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่จัดเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศ

   การปลูกป่าทดแทน

   การปลูกต้นไม้ตามถนน

   การใช้น้ำมันชนิดเพิ่มค่าออกเทน

   การรักษาความสะอาดแหล่งน้ำต่างๆ


ข้อที่ 6)
ลมชนิดใดมีความเร็วลมต่ำสุด

   ไต้ฝุ่น

   โซนร้อน

   ไซโคลน

   ดีเปรสชัน


ข้อที่ 7)
เครื่องมือในการวัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร

   ศรลม

   บารอมิเตอร์

   ไฮกรอมิเตอร์

   อะนิโมมิเตอร์


ข้อที่ 8)
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ การเคลื่อนที่ของกระแสลมเป็นอย่างไร

   พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ตามเข็มนาฬิกา

   พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ทวนเข็มนาฬิกา

   พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ตามเข็มนาฬิกา

   พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ทวนเข็มนาฬิกา


ข้อที่ 9)
ข้อใดต่อไปนี้สามารถตากผ้าได้แห้งเร็วกว่าข้ออื่น

   บริเวณที่มีอากาศชื้น ไม่มีแสงแดด

   บริเวณที่มีท้องฟ้ามืดครึ้ม ลมพัดเล็กน้อย

   บริเวณที่มีแสงแดดจัด ลมพัดแรง

   บริเวณที่มีท้องฟ้าโปร่ง ลมพัดเล็กน้อย


ข้อที่ 10)
การเคลื่อนที่ของลมมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร

   จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ

   จากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศสูง

   จากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ

   จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณความกดอากาศสูง